NL EN FR DE PL
 

Osoby nieletnie

Osoby w wieku powyżej 16 lat mogą w Holandii samodzielnie podejmować decyzje. Oznacza to, że nie potrzebują zgody rodzica ani opiekuna na przeprowadzenie aborcji.  

Osoby w wieku poniżej 16 lat

Zgodnie z Ustawą o umowach w sprawie prowadzenia procedur medycznych (WGBO) w przypadku osób nieletnich w wieku 12-16 lat do wykonywania czynności medycznych potrzebne jest uzyskanie podwójnej zgody. Oznacza to, że zgodę musi wyrazić zarówno osoba nieletnia, jak i jej rodzic lub opiekun. Lekarz musi ponadto udzielić zarówno rodzicom lub opiekunom takiej osoby, jak i jej samej wszelkich informacji, które są niezbędne, by osoby te zostały odpowiednio poinformowane i mogły podjąć decyzję.

Brak zgody od rodziców/opiekunów lub brak możliwości poinformowania rodziców/opiekunów:

W odstępstwie od głównej zasady lekarz może wykonać procedurę medyczną bez zgody lub wiedzy rodziców bądź opiekunów, jeżeli:

  • Przeprowadzenie zabiegu jest konieczne, by ochronić osobę nieletnią przed silnie negatywnymi skutkami kontynuowania ciąży.
  • Osoba nieletnia nadal chce przeprowadzenia zabiegu, chociaż rodzice lub opiekunowie nie wyrazili na to zgody.
  • Rodzice/opiekunowie nie zostaną poinformowani, jeżeli osoba nieletnia wyraźnie sobie tego nie życzy i są powody, by przypuszczać, że poinformowanie rodziców/opiekunów wiązałoby się dla niej z negatywnymi skutkami.

Wsparcie i opieka

Ze względu na fakt, że zabieg aborcji stanowi istotną ingerencję, ważne, aby dziewczynka otrzymała wsparcie i opiekę podczas podejmowania decyzji o jego przeprowadzeniu. Pierwszymi osobami, które powinny to zapewnić, są rodzice jako prawni opiekunowie córki. Sytuacja rodzinna nie zawsze pozwala jednak na wspólne podjęcie takiej decyzji. W takim przypadku lekarz może omówić z dziewczynką, czy możliwe jest poinformowanie rodziców o zamiarze przeprowadzenia aborcji. Aborcja może się odbyć nawet, jeżeli rodzice nie wyrażą na nią zgody.

Bez wiedzy rodziców

Można sobie wyobrazić sytuacje, w których dziewczynka nie może omówić ze swoimi rodzicami zamiaru przeprowadzenia aborcji lub taka rozmowa mogłaby jej wręcz zaszkodzić. Na przykład jeżeli grożą jej skutki społeczno-emocjonalne czy nawet zabójstwo honorowe. Jeżeli osoba nieletnia spodziewa się, że rozmowa z rodzicami na temat ciąży i aborcji może mieć silnie negatywne skutki, lekarz z naszej kliniki może, w jej interesie oraz na podstawie zasad prawidłowego świadczenia opieki, zadecydować o przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży bez wiedzy i zgody rodziców dziewczynki. Celem dochowania należytej staranności w takich przypadkach z osobą nieletnią rozmawia przeważnie także drugi lekarz lub pracownik z naszej kliniki.

Anonimowość

I wreszcie należy uniknąć sytuacji, w której rodzice otrzymaliby po wykonaniu zabiegu aborcji rachunek z kliniki. Unikniemy tego, jeżeli ciąża zostanie przerwana nie w szpitalu, lecz właśnie w klinice aborcyjnej. Aborcja w szpitalu objęta jest bowiem ubezpieczeniem kosztów leczenia (ryzyko własne), podczas gdy aborcja w klinice aborcyjnej jest finansowana w ramach Ustawy ramowej o dotacjach ze strony Ministerstwa Zdrowia, Dobrostanu i Sportu (Kaderwet VWS-subsidies), dzięki czemu nie widnieje w dokumentacji ubezpieczeniowej.