NL EN FR DE PL
 

Prywatność i anonimowość

Pracowników kliniki obowiązuje tajemnica zawodowa (obowiązek zachowania milczenia). Oznacza to, że bez Twojej zgody nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim, nawet rodzicom, rodzinie czy partnerowi. Wyjątek stanowią tutaj bezpośrednio zaangażowane w zabieg instytucje świadczące pomoc. Zostają one oczywiście powiadomione o Twojej sytuacji.

Jeżeli wiesz, że członek Twojej rodziny, partner lub przyjaciel/przyjaciółka będzie dzwonić do naszej kliniki i musi uzyskać informacje (albo właśnie nie chcesz, by je uzyskał), zgłoś to w rejestracji.

„Każdy w klinice dbał o to, bym czuła się tu dobrze. Bardzo doceniam sposób, w jaki działają pracownicy kliniki i to, jak byłam traktowana. Dzięki temu ta trudna decyzja stała się nieco łatwiejsza”.

Anonimowość w poczekalni

Nasze poczekalnie są dostępne wyłącznie dla pacjentek i ich osób towarzyszących. Nie ma możliwości czekania w osobnym pomieszczeniu (będąc niewidoczną).

Zebranie danych medycznych

W klinice tworzymy akta zawierające Twoje dane administracyjne i medyczne. Obchodzimy się z nimi w sposób bardzo ostrożny. Wyłącznie pracownicy zaangażowani w zabieg i związane z nim czynności administracyjne mają prawo do wglądu w te dane. I dostępne są one dla nich tylko w okresie, gdy jest to konieczne na potrzeby wykonywanych przez nich zadań. Nikt inny nie ma dostępu do Twoich akt.

Kopia dokumentacji lub badania USG

Na Twoją prośbę możemy wydać Ci kopię Twojej dokumentacji (lub jej części). Możesz odebrać ją osobiście w dniu roboczym w rejestracji za okazaniem dokumentu tożsamości. Jeżeli nie możesz przyjechać do naszej kliniki, możesz też pisemnie poprosić o wydanie dokumentacji. Prześlij nam wówczas skan swojego paszportu lub dowodu osobistego.

Anonimowość na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego

Koszty aborcji nie są pokrywane z ubezpieczenia zdrowotnego, lecz z subsydiów rządowych. Nie są one zatem odliczane od Twojego ryzyka własnego i nie widnieją w wykazie kosztów leczenia. Nie informujemy także o zabiegu Twojego ubezpieczyciela zdrowotnego.