NL EN FR DE PL
 

Powikłania

Aborcja to co do zasady bezpieczna procedura, wykonywana przez nasze kliniki z największą starannością. Ryzyko wystąpienia problemów lub powikłań w trakcie lub po zabiegu jest więc bardzo małe. Jeżeli dojdzie do poważnych komplikacji, otrzymujemy natychmiastowe wsparcie ze strony szpitala. Na potrzeby tego rodzaju sytuacji nasze kliniki mają zawarte umowy o współpracy z pobliskimi szpitalami.
Możliwe powikłania (< 0,2%) lub problemy, jakie mogą pojawić się po zabiegu:

 • Długotrwałe krwawienie po przeprowadzeniu zabiegu
 • Zbyt duża utrata krwi lub uszkodzenie macicy w trakcie zabiegu
 • Infekcja
 • Pozytywny wynik testu ciążowego podczas kontroli po zabiegu

Długotrwałe krwawienie po przeprowadzeniu zabiegu

Długotrwałe lub silne krwawienie po zabiegu występuje przeważnie, jeżeli w macicy pozostały resztki tkanek po przeprowadzeniu aborcji lub zastosowaniu pigułki aborcyjnej. Jeżeli nie zostaną one wydalone samoistnie, konieczne jest wykonanie dodatkowego zabiegu, by usunąć te pozostałości. W takim przypadku lekarz może podać dodatkowe leki lub zdecydować się na (ponowną) aspirację próżniową.

Zbyt duża utrata krwi lub uszkodzenie macicy w trakcie zabiegu

W bardzo rzadkich przypadkach (< 0,2%) w trakcie lub tuż po zabiegu w drugim trymestrze ciąży (od 13. tygodnia) dochodzi do zbyt dużej utraty krwi. Może to być spowodowane uszkodzeniem macicy lub problemami z krzepnięciem. W takim przypadku konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w szpitalu.

Infekcja

Zabieg przeprowadzany jest z zachowaniem najwyższych standardów higieny, przez co ryzyko infekcji jest znikome. W ramach dodatkowej profilaktyki podamy Ci w klinice antybiotyk.

Jeżeli po zabiegu pojawi się gorączka (trwająca dłużej niż 1 dzień i wyższa niż 38,5°C) oraz ból brzucha, może to świadczyć o wystąpieniu infekcji. Skontaktuj się wówczas możliwie jak najszybciej z naszą kliniką lub ze swoim lekarzem rodzinnym.

Aby zapobiec wystąpieniu infekcji, przez dwa tygodnie po zabiegu nie możesz wprowadzać niczego do pochwy, a więc:

 • nie możesz stosować tamponów;
 • nie możesz współżyć;
 • nie możesz pływać ani się kąpać (możesz brać prysznic);
 • nie możesz stosować irygacji pochwy.

Pozytywny wynik testu ciążowego podczas kontroli po zabiegu

Przyczyną pozytywnego wyniku testu ciążowego po zabiegu są przeważnie resztki tkanek pozostałe w macicy. Bardzo rzadko zdarza się, że ciąża nie została usunięta. Pozostałości tkanek w macicy po zabiegu przy użyciu pigułki antykoncepcyjnej występują u ok. 5-6% kobiet. W przypadku zastosowania metody próżniowej taka sytuacja dotyczy 1-2% kobiet. W takiej sytuacji lekarz w porozumieniu z Tobą decyduje, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków lub (ponowne) przeprowadzenie aspiracji próżniowej.

Czy aborcja może spowodować bezpłodność?
Nie istnieją dowody naukowe świadczące o tym, że aborcja zmniejsza płodność. Również zrosty w macicy rzadko pojawiają się po dokonaniu aborcji. Przyczyną bezpłodności jest przeważnie infekcja. Dokonanie aborcji, poronienie lub ciąża sprzyjają bowiem powstawaniu infekcji w macicy. Aby temu zapobiec, po przeprowadzeniu zabiegu ambulatoryjnego w klinice dostajesz antybiotyk.

Czy to problem, że w przeszłości miałam już aborcję?

Wcześniejsza aborcja nie stanowi problemu pod względem medycznym, jeżeli chodzi o przeprowadzenie zabiegu.

Czy aborcja może spowodować bezpłodność?

Tego rodzaju powikłanie występuje bardzo rzadko. Jeżeli do niego dochodzi, powodem jest zazwyczaj infekcja. Aby zapobiec jej wystąpieniu, w klinice podajemy Ci antybiotyk. Nie istnieją dowody naukowe świadczące o tym, że aborcja zmniejsza płodność.

Przyczyny, dla których kobiety nie zachodzą w ciążę po aborcji, to:

 • spadek płodności na skutek wieku;
 • uśpione zakażenie chlamydią.
Jak duże jest ryzyko, że zabieg się nie uda?

Czasem zdarza się, że w wyniku zabiegu aborcji ciąża nie zostaje przerwana. W przypadku stosowania pigułki aborcyjnej dotyczy to od 1 do 4% przypadków, zaś przy pozostałych metodach – od 1 do 2%. Wówczas konieczne jest wykonanie zabiegu metodą próżniową po raz drugi.

Istnieje także niewielkie ryzyko wystąpienia długotrwałego krwawienia lub intensywnych odchodów z macicy. Ma to miejsce przeważnie, jeżeli po zabiegu w macicy pozostanie tkanka ciążowa. Jeżeli nie zostanie ona wydalona samoistnie, konieczne jest wykonanie dodatkowego zabiegu, by usunąć jej pozostałości.

Nasza klinika ma podpisaną umowę z pobliskim szpitalem, który może zaoferować pomoc w tym zakresie w razie potrzeby.

Jak duże jest ryzyko wystąpienia infekcji po wykonaniu zabiegu ambulatoryjnego?

Ryzyko wystąpienia infekcji po zabiegu ambulatoryjnym jest bardzo niewielkie. W ramach dodatkowej profilaktyki wystąpienia infekcji podajemy Ci w klinice antybiotyk.

W związku z ryzykiem infekcji zalecamy także, by po aborcji:

 • Nie stosować tamponów przez pierwsze dwa tygodnie.
 • Nie współżyć przez pierwsze dwa tygodnie.
 • Nie kąpać się w wannie ani nie pływać przez pierwsze dwa tygodnie. Można natomiast brać prysznic.

Jeżeli po zabiegu przez dłużej niż 1 dzień utrzymuje się gorączka (ponad 38,5°C) i ból brzucha, możemy mówić o infekcji. Skontaktuj się wówczas możliwie jak najszybciej z nami lub ze swoim lekarzem rodzinnym.

Jak duże jest ryzyko wystąpienia komplikacji w przypadku pigułki aborcyjnej?

Ryzyko wystąpienia komplikacji w przypadku pigułki aborcyjnej jest niewielkie. Najpoważniejsze ryzyko jest takie, że dojdzie do krwawienia, lecz ciąża nie zostanie przerwana. Dlatego też po 4 tygodniach od zabiegu przeprowadzamy kontrolę. Możesz także po upływie 4 tygodni samodzielnie wykonać test ciążowy.

Zastosowanie pigułki aborcyjnej może być nieprzyjemnym przeżyciem dla części kobiet. Wywołuje ona utrzymujące się przez kilka godzin skurcze. Przypominają one silne bóle menstruacyjne. Inne możliwe skutki uboczne to nudności, wymioty, dreszcze i biegunka. Zarodek zostaje wydalony wraz z (czasami silnym) krwawieniem.

Jak długo utrzymuje się ból?
Ból może być na początku bardzo silny, a krwawienie może utrzymywać się następnie jeszcze przez dwa tygodnie, jak w przypadku menstruacji. Zadbaj, by mieć w domu środki przeciwbólowe, na przykład ibuprofen czy Aleve (naproksen), najlepiej także w formie czopków w razie wystąpienia wymiotów.

Czy gorączka po zażyciu pigułki aborcyjnej jest czymś normalnym?
Lekki stan podgorączkowy to normalne zjawisko. Jeżeli gorączka przekracza 38,5°C, skontaktuj się z nami.  

Czy z pigułką aborcyjną wiąże się jakieś ryzyko?

Istnieje niewielka szansa (1-4%), że pigułka nie zadziała w sposób wystarczający i nie dojdzie do zakończenia ciąży. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie zabiegu metodą próżniową. Zawsze istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia infekcji.

Czy na skutek aborcji mogą pojawić się zrosty w macicy?

Przeprowadzono wiele badań dotyczących związku zrostów w macicy z aborcją metodą próżniową. Wiele z nich dotyczyło kobiet, u których wykonano aborcję próżniowo za pomocą metod, których nie da się porównać ze stosowanymi obecnie. W przypadku aborcji nienaruszonej ciąży (brak poronienia) metodą próżniową, po przygotowaniu macicy za pomocą leków oraz podaniu antybiotyków po zabiegu, ryzyko wystąpienia zrostów jest znikome: około 1 na 1500 przypadków. Ponadto zrosty nie muszą mieć wpływu na płodność.