NL EN FR DE PL
 

Powikłania

Aborcja to co do zasady bezpieczna procedura, wykonywana przez nasze kliniki z największą starannością. Ryzyko wystąpienia problemów lub powikłań w trakcie lub po zabiegu jest więc bardzo małe. Jeżeli dojdzie do poważnych komplikacji, otrzymujemy natychmiastowe wsparcie ze strony szpitala. Na potrzeby tego rodzaju sytuacji nasze kliniki mają zawarte umowy o współpracy z pobliskimi szpitalami.
Możliwe powikłania (< 0,2%) lub problemy, jakie mogą pojawić się po zabiegu:

  • Długotrwałe krwawienie po przeprowadzeniu zabiegu
  • Zbyt duża utrata krwi lub uszkodzenie macicy w trakcie zabiegu
  • Infekcja
  • Pozytywny wynik testu ciążowego podczas kontroli po zabiegu

Długotrwałe krwawienie po przeprowadzeniu zabiegu

Długotrwałe lub silne krwawienie po zabiegu występuje przeważnie, jeżeli w macicy pozostały resztki tkanek po przeprowadzeniu aborcji lub zastosowaniu pigułki aborcyjnej. Jeżeli nie zostaną one wydalone samoistnie, konieczne jest wykonanie dodatkowego zabiegu, by usunąć te pozostałości. W takim przypadku lekarz może podać dodatkowe leki lub zdecydować się na (ponowną) aspirację próżniową.

Zbyt duża utrata krwi lub uszkodzenie macicy w trakcie zabiegu

W bardzo rzadkich przypadkach (< 0,2%) w trakcie lub tuż po zabiegu w drugim trymestrze ciąży (od 13. tygodnia) dochodzi do zbyt dużej utraty krwi. Może to być spowodowane uszkodzeniem macicy lub problemami z krzepnięciem. W takim przypadku konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego zabiegu w szpitalu.

Infekcja

Zabieg przeprowadzany jest z zachowaniem najwyższych standardów higieny, przez co ryzyko infekcji jest znikome. W ramach dodatkowej profilaktyki podamy Ci w klinice antybiotyk.

Jeżeli po zabiegu pojawi się gorączka (trwająca dłużej niż 1 dzień i wyższa niż 38,5°C) oraz ból brzucha, może to świadczyć o wystąpieniu infekcji. Skontaktuj się wówczas możliwie jak najszybciej z naszą kliniką lub ze swoim lekarzem rodzinnym.

Aby zapobiec wystąpieniu infekcji, przez dwa tygodnie po zabiegu nie możesz wprowadzać niczego do pochwy, a więc:

  • nie możesz stosować tamponów;
  • nie możesz współżyć;
  • nie możesz pływać ani się kąpać (możesz brać prysznic);
  • nie możesz stosować irygacji pochwy.

Pozytywny wynik testu ciążowego podczas kontroli po zabiegu

Przyczyną pozytywnego wyniku testu ciążowego po zabiegu są przeważnie resztki tkanek pozostałe w macicy. Bardzo rzadko zdarza się, że ciąża nie została usunięta. Pozostałości tkanek w macicy po zabiegu przy użyciu pigułki antykoncepcyjnej występują u ok. 5-6% kobiet. W przypadku zastosowania metody próżniowej taka sytuacja dotyczy 1-2% kobiet. W takiej sytuacji lekarz w porozumieniu z Tobą decyduje, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków lub (ponowne) przeprowadzenie aspiracji próżniowej.

Czy aborcja może spowodować bezpłodność?
Nie istnieją dowody naukowe świadczące o tym, że aborcja zmniejsza płodność. Również zrosty w macicy rzadko pojawiają się po dokonaniu aborcji. Przyczyną bezpłodności jest przeważnie infekcja. Dokonanie aborcji, poronienie lub ciąża sprzyjają bowiem powstawaniu infekcji w macicy. Aby temu zapobiec, po przeprowadzeniu zabiegu ambulatoryjnego w klinice dostajesz antybiotyk.